Stawiamy na jakość części - zobacz nasze standardy

OWSTiŚU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG [OWSTIŚU][ WER.10 od 01.06.2017r] DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH DOKONUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ

I.Ustanowienia ogólne

II.Oferta

III.Cena i warunki płatności

IV.Termin dostawy

V.Realizacja dostawy i przejście ryzyka

VI. Reklamacje

VII. Odpowiedzialność

VIII. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

IX. Postanowienia końcowe

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CEMASZ SP. Z O.O. A KLIENTEM BEDĄCYM KONSUMENTEM

Spis treści

§1 Postanowienia ogólne:

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

§4 Płatność, dostawa, odbiór

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe